Work

Working title: Begjær (2022)
Attempts at being (Together) (2021)
Short stories (2020)
Working Friendship (2019)
synk (2015)

Solo Projects
En undersøkelse av nærhet (2018)
Litt bortover i tiden (2017)
Røtter, greiner og nye kvister II (2016)
Til og med fuglen må lære å fly (2015)
Redebygging (2014)
Røtter, greiner og nye kvister (2014)
Untitled solo (2013)